Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders. Zij vergaderen over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Bezetting schooljaar 2018/2019:
Oudergeleding: Jurek Ceglarek (voorzitter), Erik de Groot
Vaste toehoorder: Ellen Buisman
Leerkracht geleding: Anita van Alebeek (secretaris), Birgit Vissers

Het emailadres van de MR is: mr@montessorischoolmerlijn.nl

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.
De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van Ato-scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR wordt ook afgevaardigd in sollicitaties voor de benoeming van nieuwe leerkrachten en heeft zitting in de BAC (benoeming advies commissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft de MR een vaste  vertegenwoordiging van 2 leden (ouder en leerkracht) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen in `s-Hertogenbosch.

Jaarverslag MR 2017/2018:
jaarverslag-MR-Merlijn-2017-2018.pdf

De MR vergaderingen voor 2018/2019 zijn op:
20 september 2018, 22 november 2018, 10 januari 2019, 28 februari 2019, 18 april 2019 en 20 juni 2019 (20.00u-22.00u)

Notulen 14 juni 2018:
Notulen-14-juni-2018.pdf

Agenda 20 september 2018:
180920-agenda.pdf

Notulen 19 april 2018:
180419-notulen-MR.pdf

Notulen 1 maart 2018:
180301-notulen-MR.pdf

Notulen 18 januari 2018:
180118-notulen-MR.pdf

Notulen 23 november 2017
171123-notulen-MR.pdf

Notulen 21 september 2017:
170921-notulen-MR.pdf

Notulen 22 juni 2017:
2017-06-22-notulen-MR.pdf

Notulen 1 juni 2017:
2017-06-01-notulen-MR.pdf