Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De Ouderraad van Merlijn bestaat uit minimaal 9 ouders die zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de school. Samen met het team, de directie en alle hulp-ouders, wil de ouderraad haar bijdrage leveren om voor de kinderen een zo prettig mogelijke leerplek te creëren. De ouderraad vergadert 6x per schooljaar en houdt zich bezig met onderwerpen als verkeersveiligheid, organisatie van vieringen en communicatie.
Daarnaast behartigt de ouderraad de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad (MR) en de directie. De MR stelt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vast, waaruit de activiteiten die de OR organiseert voor de school worden gefinancierd. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kan een aantal activiteiten niet meer georganiseerd worden. Er bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen voldoen. Dit wordt verzorgd door stichting Leergeld. Download hier de brief over de ouderbijdrage.
Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af over het bestede geld.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en iedereen is dus van harte welkom!

Email adres van de ouderraad Montessorischool Merlijn: ormerlijn@gmail.com

Waarvoor betaalt u deze vrijwillige bijdrage?
Vanuit uw bijdrage worden feesten op school gefinancierd: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering voor de kinderen en Carnaval. De bezoeken aan Bleijendijk en het schoolreisje komen ook uit deze bijdrage. Er is een bijdrage voor het kamp in de bovenbouw en de basisagenda's in de bovenbouw, waarmee de kinderen leren hun huiswerk te plannen. Daarnaast wordt een reservering gemaakt voor wat grotere uitgaven voor de school: zo is onlangs de geluidsinstallatie aangepast en de cd-spelers in de klassen vervangen.

De eerstvolgende vergadering is op 6 maart. Agenda OR vergadering 6 maart:
2018-03-06-agenda-OR.pdf

Ouderraad leden

Van links naar rechts:
Boven: Karin, Marc, Ruud, Roy, Eric
Onder: Lonneke, Malou, Debby, Jennifer, Renee, Karin, Anique. Niet op de foto: Jany, Debora

Leden OR:

Voorzitter: Karin van Groenestijn
Debby Abel (secretaris)
Eric Veneboer (penningmeester)
Lonneke Janssen (penningmeester)
Marc van Liempt
Roy Liebrecht
Ruud van Dongen
Jany den Teuling
Anique Laanstra
Karin Kelder
Malou Hoek
Renee van Son
Debora Slosser

Contact opnemen kan via: ormerlijn@gmail.com

Contact persoon vanuit het team:
Jennifer Raps