Stel cookie voorkeur in

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Merlijn heeft zoals elke school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt in ieder geval omschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden en hoe die georganiseerd is. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze invulling wordt geven aan de basisondersteuning.

Het niveau van basisondersteuning legt het samenwerkingsverband vast in het "ondersteuningsplan".  De basisondersteuning geeft aan welke zorg en ondersteuning iedere school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden. Het samenwerkingsverband in Den Bosch is "de Meijerij". Meer informatie over dit samenwerkingsverband  en het o ndersteuningsplan kunt u vinden op: www.demeierij-po.nl