Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO op Merlijn

Op Merlijn blijven alle kinderen tussen de middag over. Wij vinden dat het een onderdeel van ons onderwijs is: kinderen leren met elkaar, en spelen ook samen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er tussenschoolse opvang. De kinderen van de midden- en bovenbouw spelen een half uur buiten onder toezicht van de overblijfkrachten. Daarna eten ze in hun eigen groep de meegebrachte lunch met de leerkracht en een vaste overblijfkracht.

De leerlingen van de onderbouw eten eerst met hun leerkracht en een overblijfkracht en gaan daarna buiten spelen.

De tussenschoolse opvang op Merlijn wordt gecoördineerd door een overblijfcoördinator (Claire). Er vindt zesmaal per jaar een overleg met de directie en de overblijfkrachten plaats.

Voor het overblijven wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd aan ouders. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld. Uit deze bijdrage krijgen de overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding en wordt het  buitenspeelmateriaal bekostigd.

Uitgebreide informatie over onze tussenschoolse opvang, kunt u lezen in de TSO-brochure 2019-202.

Merlijn-TSO-brochure-2019-2020.pdf


 

Overblijfkrachten

Onderbouw 1:
Kasia/Alice

Onderbouw 2:
Petra/Carla/ Rianne (ma)

Middenbouw 1:
Naima

Middenbouw 2:
Annemarie (ma/do)/ Linda (di)

Middenbouw 3:
Eggy (ma/di) / Sigrid (do)

Bovenbouw 1:

Mieke

Bovenbouw 2:
Margreet

Bovenbouw 3:
Myriam

Extra:

Els


Coördinator TSO:                                                   
Claire van Diest