Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders. Zij vergaderen over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Bezetting schooljaar 2018/2019:
Oudergeleding: Jurek Ceglarek (voorzitter), Erik de Groot
Vaste toehoorder: Ellen Buisman
Leerkracht geleding: Anita van Alebeek (secretaris), Birgit Vissers

Het emailadres van de MR is: mr@montessorischoolmerlijn.nl

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.
De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van Ato-scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR wordt ook afgevaardigd in sollicitaties voor de benoeming van nieuwe leerkrachten en heeft zitting in de BAC (benoeming advies commissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft de MR een vaste  vertegenwoordiging van 2 leden (ouder en leerkracht) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen in `s-Hertogenbosch.

Jaarverslag MR 2018/2019:
Jaarverslag-MR-Merlijn-2018-2019-definitief.pdf

De MR vergaderingen voor 2019/2020 zijn (onder voorbehoud) op:
18 september 2019, 13 november 2019, 8 januari 2020, 4 maart 2020, 15 april 2020, 10 juni 2020 (20.00u-22.00u).

Notulen extra vergadering:
200428-notulen-EXTRA-VERGADERING.pdf

Notulen 15 april 2020:
200415-notulen.pdf

Notulen 4 maart 2020:
200403-notulen.pdf

Notulen 13 november 2019:
191113-notulen.pdf

Notulen 18 september 2019:
190918-notulen.pdf

Notulen 20 juni 2019:
190620-notulen.pdf