Stel cookie voorkeur in

Moestuin en kindbelevingstuin

In maart 2013 heeft de opening van de kindbelevingstuin en Moestuin van het Kind centrum Maaspoort plaatsgevonden. Het Kind centrum bestaat uit twee basisscholen (Montessorischool Merlijn en Protestants christelijke basisschool de Bron),  en een organisatie voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal (Kinderspeelkasteel, Smallsteps). Het initiatief voor de beide tuinen ligt bij deze organisaties met medewerking van de gemeente. Het doel van de tuinen is gelegen in actief burgerschap, burgerparticipatie,

Organisatiestructuur Kindbelevingstuin en Moestuin.
Eindverantwoordelijken voor de beide tuinen zijn de scholen en de buitenschoolse opvang. Twee coördinatoren leiden twee werkgroepen die bestaan uit medewerkers van de scholen en organisaties en ouders. De werkgroepen dragen zorg voor de ontwikkeling van projecten, de organisatie van het onderhoud, de aanschaf van materialen en het betrekken van buurtbewoners, ouders en kinderen bij de beide tuinen.

Via de link komt u bij een filmpje dat het ontstaan van de kindbelevingstuin in beeld brengt.

www.youtube.com/watch?v=0BJxvcm3_QM&sns=tw

Hieronder vindt u het jaarverslag van beide tuinen:

Jaarverslag-2014-2015-groene-woud.docx

Wist u dat...

  • U iedere vrijdag in de moestuin verse groenten en kruiden kunt  kopen tegen heel lage prijzen. Op het bord dat op het  plein voor de school staat, kunt u lezen welke producten er allemaal zijn.
  • Karin en Jennifer sinds dit schooljaar ook betrokken zijn bij de moestuin en kind belevingstuin.
  • We nog steeds heel erg op zoek zijn naar mensen die met de kinderen in de kindbelevingstuin tuinieren.