Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Merlijn heeft zoals elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het SOP omschrijft de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school formuleert dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt in ieder geval omschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden en hoe die georganiseerd is. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze invulling wordt geven aan de basisondersteuning.

Het niveau van basisondersteuning legt het samenwerkingsverband vast in het "ondersteuningsplan". De basisondersteuning geeft aan welke zorg en ondersteuning iedere school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden. Het samenwerkingsverband in Den Bosch is "de Meijerij". Meer informatie over dit samenwerkingsverband  en het ondersteuningsplan kunt u vinden op: www.demeierij-po.nl

Het SOP dient elke vier jaar geactualiseerd te worden. Momenteel werken de scholen aan deze herziening.