Stel cookie voorkeur in

Triviant werkwoordspelling

We hebben een buitenles gehad over werkwoorden.

De klas werd verdeeld in 6 groepen. Elke groep bestond uit vier kinderen. 

We kregen een plekje op het schoolplein. Steeds mocht 1 kind uit het groepje naar de juf rennen en daar dobbelen. Bij elk getal zat een opdracht. 

1 was van de kleur blauw, dan kreeg je een zin en daar moest je de persoonsvorm uit halen.

2 was van de kleur roze, dan kreeg je een werkwoord en moest je de stam opschrijven.

3 was van de kleur geel, dan kreeg je een werkwoord en dan moest je de hij-vorm opschrijven.

4 was van de kleur bruin, dan kreeg je een werkwoord en dan moest je de verleden tijd wij-vorm opschrijven.

5 was van de kleur groen, dan kreeg je een werkwoord en dan moest je de verleden tijd hij-vorm opschrijven.

6 was van de kleur oranje, dan kreeg je een werkwoord en moest je het voltooid deelwoord opschrijven, daar kreeg je ook een zin bij.

Als je het antwoord wist, rende je terug naar je groepje en schreef je het antwoord op een blad. Dan was de volgende aan de beurt. 

De vraag was wie de meeste vragen had beantwoord van alle categorieën en wie had er een heel rijtje vol van 1 categorie. 

Het was een heel gezellig, leerzaam spel.