Stel cookie voorkeur in

Van groot naar klein of van klein naar groot

Op school wordt geleerd om van links naar rechts te kijken, in de lees-/schrijfrichting. In de klas en in de hal is hard gewerkt rondom het onderwerp van groot naar klein of andersom. Wat is het grootste kind in de hal en wie is het kleinste. Kijk juf, zo ben ik nog kleiner. Ook zagen we het terug in de bouwwerken en er werden dieren gesorteerd. En natuurlijk was er aandacht voor Halloween.