Tussenschoolse opvang (TSO)

Op Merlijn blijven alle kinderen tussen de middag over. Wij vinden dat het een onderdeel van ons onderwijs is: kinderen leren met elkaar en spelen ook samen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er tussenschoolse opvang (op woensdag en vrijdag zijn ze om 12.30 uur uit). Dit wordt verzorgd door een team van geschoolde vrijwilligers. 

De kinderen van de midden- en bovenbouw spelen een half uur buiten onder toezicht van de overblijfkrachten. Daarna eten ze in hun eigen groep de meegebrachte lunch met de leerkracht en één vaste overblijfkracht. 

De leerlingen van de onderbouw eten eerst met hun leerkracht en twee overblijfkrachten en gaan daarna buiten spelen.  

De tussenschoolse opvang op Merlijn wordt gecoördineerd door een overblijfcoördinator (Claire Codrington). Er vindt zesmaal per jaar een overleg met de directie en de overblijfkrachten plaats. 

Voor het overblijven wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd aan ouders. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld. Uit deze bijdrage krijgen de overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding en wordt bijvoorbeeld het  buitenspeelmateriaal en bijscholing bekostigd. 

Uitgebreide informatie over onze tussenschoolse opvang, kunt u lezen in de TSO-brochure. De TSO brochure voor schooljaar 2022-2023 is nog in ontwikkeling en wordt toegevoegd zodra de MR hiermee heeft ingestemd.