Montessorischool Merlijn

Help mij het zelf te doen!

Welkom bij Montessorischool Merlijn

Montessorischool Merlijn is een moderne montessorischool waar onze kernwaarden centraal staan: vertrouwen, eigenheid, plezier, verantwoordelijkheid, inspireren en nieuwsgierig zijn. We zijn een gemoedelijke school met acht groepen. Doordat er verschillende jaargroepen samen zitten, bouwen de kinderen een goede band op met leerkrachten en kennen de meeste kinderen elkaar. Kinderen krijgen veel vrijheid om hun eigen ontwikkeling richting te geven; bijvoorbeeld doordat ze hun eigen werk kunnen kiezen en kunnen kiezen waar en met wie ze willen werken. Dat is terug te zien in de centrale hal, waar jongere en oudere kinderen naast en met elkaar werken. Een bedrijvige school die echt van de kinderen is.

Berichten uit de groepen

Agenda