Missie en visie

Missie

Leer mij het zelf te doen!

Wij zijn een open, moderne en sfeervolle school met eigentijds montessorionderwijs. Al onze leerkrachten werken vanuit de visie van Montessori. We leren kinderen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en hun omgeving en stimuleren hierin het zelfbewustzijn. Hierin geven we kinderen bepaalde vrijheden waarbij onze leerkrachten een begeleidende en sturende taak hebben. Samen begeleiden wij kinderen om te groeien tot mondige en creatieve wereldburgers.


Visie

De school als voorbereide omgeving

De ideeën van Maria Montessori worden samengevat in de uitspraak: 'Help mij het zelf te doen'. Uitgangspunt is dat ieder kind een innerlijke vlam heeft om zich te ontwikkelen en leert van de omgeving waarin het opgroeit. Als schoolomgeving houden wij deze vlam brandend. Door goed te observeren, zien wij wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn. Wij spelen daarop in, door stappen en materialen aan te bieden. Zo creëren we een omgeving die het kind prikkelt tot activiteit en creativiteit. We noemen dit: de school als voorbereide omgeving.

Onze kracht. We zijn:

- Een school waar kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn en zelfstandig kunnen werken. Kinderen weten wat ze kunnen leren en in welke stappen dit kan. Kinderen kunnen dit ook met hun ouders delen tijdens kind/oudergesprekken.

- Een school waar het duidelijk is wat we van ouders en kinderen verwachten. Ouders weten waar de school voor staat en hoe wij onze visie willen waarmaken.

- Een school waarin het team een voorbereide omgeving neerzet. Een school waarin we als team zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Een school waarin wij als team flexibel en creatief zijn en vanuit duidelijke leerlijnen richting weten te geven aan ons onderwijsaanbod.

- Een school waarbij de fysieke omgeving de kernwaardes en missie van Montessori uitstraalt. De school als voorbereide omgeving.