Missie en visie

Missie

Leer mij het zelf te doen!

De ideeën van Maria Montessori worden samengevat in de uitspraak: 'Help mij het zelf te doen'. Uitgangspunt is dat ieder kind een innerlijke vlam heeft om zich te ontwikkelen en leert van de omgeving waarin het opgroeit. Als schoolomgeving houden wij deze vlam brandend. Daarnaast kenmerkt montessorionderwijs zich doordat het een vredesmaatschappij nastreeft. Wij voeden op tot verantwoordelijke wereldburgers, die in harmonie met anderen hun bijdrage aan de maatschappij leveren. Hoe die maatschappij eruit ziet, kunnen wij niet bepalen. De kinderen moeten ruimte krijgen om zelf vorm te geven aan de toekomstige maatschappij. Wij zien het kind dan ook als ‘Bouwer van de mens’.


Visie

Wij creëren een schoolomgeving waarin vrijheid voor en vertrouwen in het kind centraal staan. Kinderen leren beredeneerd hun eigen keuzes maken. Niet alleen in wat ze willen leren, maar ook waar en met wie.​ Wij creëren een schoolomgeving waarin jong en oud door de hele school elkaar kan ontmoeten en kan samenwerken. Hierbij leren wij sociale én samenwerkingsvaardigheden aan en bieden we ruimte deze te oefenen en te verdiepen. Ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, is daarbij leidend.​ Wij bieden kinderen wereldgericht onderwijs aan. Een stevig taal- en rekenniveau vormt de basis waarmee kinderen de wereld gaan ontdekken. De volwassenen om hen heen bieden leeraanbod uit de hele wereld. Daarbij zit de kracht in de verwondering die deze lessen opwekken en de mogelijkheid die kinderen krijgen om aan hun eigen verwondering gehoor te geven. Kinderen passen nieuwe kennis en vaardigheden niet alleen toe in school, maar krijgen ook de kans deze in de maatschappij buiten school toe te passen.​ Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om door hun eigen persoonsvorming tot evenwichtige wereldburgers te groeien. Wereldburgers die met gevoel voor verantwoordelijkheid in verbinding staan met zichzelf, hun naasten, de maatschappij en de wereld om hen heen.​