Klassenouders

Op Merlijn  heeft iedere groep twee klassenouders. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de leerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij de bezoekjes aan Bleijendijk, Sinterklaas, Kerst, excursies, juffendag enzovoorts.

Daarnaast besteedt de klassenouder aandacht aan het wel en wee van de groep (bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere bijzondere gebeurtenissen); dit in overleg met de leerkracht.

In de onderbouw worden nieuwe ouders ook welkom geheten door de klassenouders en zullen zij ze wegwijs maken in de praktische zaken van Merlijn.

Bij elk lokaal hangt een poster waarop de klassenouders zich voorstellen.