Ouderraad (OR)

De Ouderraad van Merlijn bestaat uit minimaal 9 ouders die zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de school. Samen met het team, de directie en alle hulp-ouders, wil de ouderraad haar bijdrage leveren om voor de kinderen een zo prettig mogelijke leerplek te creëren.

De ouderraad vergadert 6x per schooljaar en houdt zich bezig met feestjes, vieringen en uitjes voor de kinderen van Merlijn. De OR werkt ook nauw samen met de verkeerscommissie die uit ouders en leerkrachten bestaat.

De OR is een eigen stichting en stelt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vast, met instemming van de MR. Vanuit de ouderbijdrage worden de activiteiten die de OR organiseert voor de school gefinancierd. De ouderbijdrage is vrijwillig. U bent niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Ook als u niet betaald, mag uw kind meedoen. Elk schooljaar ontvangt u een bericht met informatie over het betalen van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af over het bestede geld aan de MR en directie.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en iedereen is dus van harte welkom!

 

Vergaderdata 2022/2023:

  • Vergadering 1: donderdag 29 september 2022
  • Vergadering 2: donderdag 10 november 2022
  • Vergadering 3: donderdag 12 januari 2023
  • Vergadering 4: donderdag 16 maart 2023
  • Vergadering 5: donderdag 8 juni 2023

De vergaderingen beginnen om 20.00u. Locatie: Merlijn.

 

Waarvoor betaalt u deze vrijwillige bijdrage?

Vanuit uw bijdrage worden feesten op school gefinancierd: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering voor de kinderen en Carnaval. De bezoeken aan Bleijendijk en het schoolreisje komen ook uit deze bijdrage. Er is een bijdrage voor het kamp in de bovenbouw en de basisagenda's in de bovenbouw, waarmee de kinderen leren hun huiswerk te plannen. Daarnaast wordt een reservering gemaakt voor wat grotere uitgaven voor de school.