Verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. Via deze link komt u bij het aanvraagformulier. 

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Met het formulier Verzoek verlof (bijzonder) vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Wij vragen om, naast het formulier, ook een bewijsstuk mee te sturen. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met het digitale formulier. U kunt het formulier mailen naar info@montessorischoolmerlijn.nl

De directie beslist over het toekennen van het verlof. Bent u het niet eens met deze beslissing? Stuur dan binnen zes weken na de beslissing een brief naar de directie van de school. In de brief legt u uit waarom u bezwaar maakt. Zet in uw brief in ieder geval: uw naam en adres, met welk besluit u het niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, de datum en uw handtekening. In spoedgevallen kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.

(bron: https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/jeugd-en-gezin/leerplicht) 

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan met het formulier Verzoek verlof (vakantie) voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school. Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. U kunt het formulier mailen naar info@montessorischoolmerlijn.nl.