BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel is een label waarmee Merlijn laat zien dat we werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. 

Op Merlijn willen we dat kinderen zicht krijgen op het functioneren van het verkeer als complex in zijn geheel. Ons programma voldoet aan het Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit keurmerk voor verkeersveilige school ontvang je als school als je jaarlijks voldoende activiteiten doet rondom verkeersveiligheid. Wij werken hiervoor met de methode Online Klas en Wijzer op de Weg (onderbouw). We bieden het Streetwise programma van de ANWB aan en door het jaar heen vinden er acties plaats als Op voeten en Fietsen en de OKverlichtingsactie. In groep 7 doen de kinderen bij ons mee aan het theoretisch verkeersexamen van VVN. Zelf organiseren we een praktisch onderdeel van het examen. We worden hierbij ondersteund door een groep actieve ouders die samen de verkeerscommissie vormen. Kinderen in de bovenbouw gaan regelmatig op de fiets op excursie en ook de kampactiviteiten worden per fiets bereikt. Wij gaan er vanuit dat een kind in de bovenbouw veilig kan fietsen en een goed werkende fiets tot zijn beschikking heeft.