Onze kernwaarden

Vertrouwen

Help mij het zelf doen! Wij hebben vertrouwen in de nieuwsgierigheid van elk kind om zich te ontwikkelen. Wij kijken goed naar het kind om te ontdekken hoe je het kind het beste kunt begeleiden. Op school leren we kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn.
 

Vrijheid

We bieden kinderen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en naar eigen interesse te werken. Een rijke leeromgeving stimuleert hun verwondering en verbeeldingskracht en maakt hen nieuwsgierig naar ons onderwijsaanbod. We bieden vrijheid om kinderen zoveel mogelijk zelf eigenaar te maken van hun leren.


Verantwoordelijkheid

Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, eigen motivatie en zelfkritiek van de kinderen. We leren kinderen, juist door te oefenen in een vrije omgeving, zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces, voor elkaar en voor hun omgeving. Het is onze taak ervoor te zorgen dat kinderen zelf gemotiveerd blijven om te leren. Natuurlijk is het nemen van verantwoordelijkheid een proces en moet het kind hierin groeien. Aan ons de opdracht het kind daar goed in te begeleiden.

 

Verwondering

Wij inspireren kinderen tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. We zien het als onze taak dat de eigen motivatie en nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te leren blijft bestaan. Zo behouden kinderen plezier in het blijven leren en kan elk kind groeien.

 

Verbinding

We zorgen voor een plezierige plek om te zijn. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, omdat kinderen verbonden blijven met zichzelf. Maar ook een plek waar kinderen zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving.