Meldcode Kindermishandeling

Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze school heeft hiervoor een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan goed volgen.