Overblijfaanpak

Op Merlijn blijven alle kinderen over (maandag-dinsdag-donderdag). Opvang tijdens de middagpauze wordt door eigen teamleden gedaan, in het eigen groepslokaal en op de grote groenstrook buiten het schoolgebouw. Hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd.Als montessorischool creëren wij een schoolklimaat waarin onder andere vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen de rust en ruimte krijgen om met aandacht te eten en via ontmoetingen tot sociale interactie te komen. Alle kinderen krijgen daarom ruimschoots de tijd voor het buitenspel. De onderbouw- en bovenbouw-groepen spelen (mits de weersomstandigheden dit toelaten) een uur buiten, de middenbouw-groepen spelen drie kwartier buiten. De onder- en middenbouwgroepen krijgen ruimte om een half uur te lunchen. Hiervan wordt minstens een kwartier voorgelezen. De resterende tijd kan worden gebruikt om in rust met elkaar te kletsen. De bovenbouw heeft een kwartier de tijd voor hun lunch. Ook daar wordt voorgelezen. Bovenbouwkinderen die langer nodig hebben voor hun lunch krijgen daarvoor (tot maximaal een half uur) de gelegenheid. Voor de lunch nemen kinderen hun eigen eten en drinken mee. Omdat we een duurzame school willen zijn, nemen alle kinderen hun eten en drinken mee in herbruikbare trommels en bekers. Ze eten in hun eigen lokaal, bij hun eigen groepsleerkracht. Soms wordt de groep door een ondersteuner bij het naar binnen gaan of bij het eten geholpen. Als de kinderen gaan buitenspelen, staan leerkrachten/ondersteuners verdeeld over het speelterrein. Het toezicht rouleert, waardoor alle teamleden in de gelegenheid worden gesteld hun pauze te nemen.