SchoolBIEB

Merlijn heeft een schoolBIEB. Een schoolBIEB is een ondersteunende voorziening in deschool voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten. In de schoolBIEB werken basisschool en bieb intensief samen aan:- leesbevordering- leesplezier- taalontwikkeling- uitbreiding woordenschat- informatievaardigheden- mediawijsheidVoor kinderen van 0 tot 13 jaar is lezen een belangrijk onderdeel van hun (taal)ontwikkeling. De bibliotheek kiest er bewust voor om naar de kinderen toe te komen middels de schoolBIEB. Alle basisschoolleerlingen kunnen nu gratis gebruik maken van deze bieb.De schoolBIEB van Merlijn is zeer volledig en de leerlingen hebben keuze uit een actuele en mooie boekencollectie. Op Merlijn gebeurt het inleveren en lenen van boeken bijna helemaal door de leerlingen zelf. Zij kunnen optimaal gebruik maken van de bibliotheek, want het selfservice-apparaat staat onder schooltijd altijd klaar voor gebruik.

Het lenen in de bibliotheek gaat op Merlijn uitzonderlijk goed. Duidelijk is te merken dat leerlingen heel zelfstandig zijn. Er raakt dan ook nauwelijks een boek kwijt. En ook houden leerlingen (en ouders!) zich erg goed aan de inleverdata van de boeken. Heel soms komt het voor dat een leerling een boek vergeet in te leveren, of dat het thuis is blijven liggen. In die gevallen krijgt de leerling een briefje mee naar huis, waarop vermeld staat welk boek er nog teruggebracht moet worden. Gelukkig worden de boeken dan vaak meteen teruggevonden en ingeleverd. Mocht een boek kapot zijn gegaan of zoekgeraakt, dan zal de schoolBIEB een rekening naar de ouders/verzorgers sturen om het boek te vergoeden.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt met de leerlingen uit de middenbouw (opnieuw) doorgenomen hoe het lenen in de schoolBiEB ook al weer precies in zijn werk gaat.

Aan het begin van ieder schooljaar hebben de leerlingen uit de middenbouw nog eens opnieuw gehoord en geleerd hoe het lenen in de schoolBiEB ook al weer precies in zijn werk gaat. Voor die groepen is er een BiEBhandleiding gemaakt: een kaart waarop je in één oogopslag ziet, waar je allemaal aan moet denken bij een BiEBbezoek.

Groep acht leerlingen hebben om de zoveel weken ‘dienst’ in de BiEB. Dat betekent niet dat zij daar de hele dag mee bezig zijn, maar dat jongere leerlingen hen om hulp mogen vragen, als iets niet lukt bij het lenen in de schoolBiEB. Ook hebben de groep 8 leerlingen geleerd welke boeken op welke planken thuishoren in de schoolBiEB, zodat ook zij kunnen meehelpen met het netjes houden van de BiEB.

Voor de onderbouwleerlingen is er op woensdag en vrijdag van half één tot één uur de gelegenheid om boeken te lenen. Een aantal ‘hulp’ouders helpt hen hierbij. Daarnaast hebben de kinderen in de onderbouw een bieb-tas. Als ze hun bieb-boeken in deze tas meenemen naar school, mogen ze deze onder begeleiding van een bovenbouwleerling tijdens schooltijd inleveren en eventueel andere boeken uitzoeken.