SchoolBIEB

Merlijn heeft een schoolBIEB. Een schoolBIEB is een ondersteunende voorziening in de school voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten. In de schoolBIEB werken basisschool en bieb intensief samen aan: leesbevordering en -plezier, taalontwikkeling en woordenschat, informatievaardigheden en mediawijsheid. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar is lezen een belangrijk onderdeel van hun (taal)ontwikkeling. De bibliotheek kiest er bewust voor om naar de kinderen toe te komen middels de schoolBIEB. Alle basisschoolleerlingen kunnen nu gratis gebruik maken van deze bieb. De kinderen op Merlijn hebben keuze uit een actuele en mooie boekencollectie en het inleveren en lenen doen ze bijna helemaal zelf. De uitleencomputer staat namelijk de hele dag aan, klaar voor gebruik.

Het lenen in de bibliotheek gaat op Merlijn heel goed. De kinderen zijn zelfstandig en er raakt dan ook nauwelijks een boek kwijt. Ook houden leerlingen (en ouders!) zich erg goed aan de inleverdata van de boeken. Heel soms komt het voor dat een leerling een boek vergeet in te leveren, of dat het thuis is blijven liggen. In die gevallen krijgt de leerling een briefje mee naar huis, waarop vermeld staat welk boek er nog teruggebracht moet worden. Gelukkig worden de boeken dan vaak meteen teruggevonden en ingeleverd. Mocht een boek kapot zijn gegaan of zoekgeraakt, dan zal de schoolBIEB een rekening naar de ouders/verzorgers sturen om het boek te vergoeden.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt met de kinderen uit de middenbouw (opnieuw) doorgenomen hoe het lenen in de schoolBiEB ook al weer precies in zijn werk gaat.

Kinderen uit de onderbouw krijgen een tas van school waarin ze de boeken van en naar huis kunnen meenemen. Willen ze hun boeken ruilen, dan worden ze daarbij geholpen door een bovenbouwleerling of een stagiaire. Zij helpen mee met inleveren, uitzoeken en lenen van de boeken.