Samenwerking

In het menu vindt u informatie over ons bestuur ATO-Scholenkring. U vindt informatie over onze samenwerking binnen het Kindcentrum Maaspoort. Ook vindt u meer informatie over samenwerking met de tussenschoolse opvang, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, onze klassenouders en de SchoolBieb.