Specialisten

Mariska

expertleerkracht rekenen

Heleen

expertleerkracht taal

Anne-Will

expertleerkracht meerbegaafdheid

Judith

coördinator kosmisch onderwijs

Tobias

coördinator ICT