Specialisten

Mariska

expertleerkracht rekenen

Heleen

expertleerkracht taal

Anne-Will

expertleerkracht meerbegaafdheid

Marjolein

expertleerkracht sociaal-emotionele ontwikkeling

Tobias

coördinator ICT

Judith

coördinator kosmisch onderwijs