Leerplicht

Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is een risico voor schooluitval. We kennen verschillende soorten verzuim, bijv. ongeoorloofd op vakantie gaan, vaak wat losse uren afwezig zijn, ziekte of (vaak) te laat komen. Uit onderzoek blijkt, dat schooluitval in het voortgezet onderwijs vaak terug te leiden valt naar de basisschool. Preventief werk en al vroeg de oorzaak van het verzuim met ouders bespreken helpt heel goed om latere problemen te voorkomen. Daarom investeert de gemeente 's- Hertogenbosch extra in de samenwerking tussen de leerplichtambtenaar en scholen. Ook op Merlijn werken we intensief samen met de leerplichtambtenaar en, als een kind meer dan gemiddeld ziek is, met de GGD. Het gaat hier dan niet om handhaven, maar om al vroeg het verzuim bespreekbaar te maken. Zo nemen we elke zes weken de verzuimcijfers door, houdt de leerplichtambtenaar een ouderspreekuur op school, helpt leerkrachten met gespreksvoorbereiding en geeft voorlichting.