Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Merlijn heeft zoals elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het SOP omschrijft de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school formuleert dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen, maar ook wat in de basisondersteuning valt en hoe dit aanbod is georganiseerd. De MR verleent instemming aan het SOP. Het niveau van basisondersteuning legt het samenwerkingsverband vast in hun eigen "ondersteuningsplan". De basisondersteuning geeft aan welke zorg en ondersteuning iedere school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden. Het samenwerkingsverband in Den Bosch is "de Meijerij". Meer informatie over dit samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan kunt u vinden op https://www.demeierij-po.nl/

Hieronder vindt u het SOP 2021-2025 van Merlijn.